HVO zoekt met spoed enkele medewerkers die één keer in de maand op zaterdag willen helpen.

HVO is voor de verkoop geopend op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur.


Wie zijn wij

De vereniging Hergebruik voor Ontwikkelingswerk is in 1978 opgericht. HVO is een kringloopwinkel gevestigd in Heerhugowaard. De opbrengsten van tweedehands spullen komen ten goede aan projecten voor ontwikkelingswerk. De vereninging bestaat volledig uit vrijwilligers. Er zijn ongeveer zo'n twintig vrijwilligers werkzaam.


Waar vindt u ons

HVO
Van Teylingenlaan 3
1701 AA Heerhugowaard
072 5714495
hvo-heerhugowaard@live.nl


hvo

Doelstellingen

1. Te komen tot een verdeling van rijkdom (geld, goed en gedachten) in de gehele wereld, die een menswaardig en vrij bestaan voor iedereen mogelijk maakt. Dit zowel economisch, sociaal als cultureel.
2. Het bevorderen van hergebruik en recycling van goederen om de verspilling in onze consumptiemaatschappij tegen te gaan en om ons milieu te ontlasten.


Om deze doelen te verwezenlijken, ondernemen de HVO-medewerkers het volgende:

1. Het verkopen van gratis beschikbaar gestelde goederen tegen prijzen welke in principe door iedereen op te brengen zijn.
2. Het financieel en op andere manieren steunen van ontwikkelingsprojecten in landen waar dan ook ter wereld.
3. Bewustwordingsactiviteiten: het verzamelen van informatie en het geven van voorlichting over ontwikkelingsprojecten.
4. Het leggen van contacten met en het steunen van organisaties die gelijksoortige doelen nastreven.

HVO is een Anbi vereniging