Projecten en stichtingen die de HVO steunt


hvo Projecten 2018

Projecten 2019

Projecten 2020

Projecten 2021

Projecten 2022

Projectvoorwaarden

electronica

Om in aanmerking te komen voor financiƫle steun van de HVO bij uw project moet u schriftelijk een verzoek bij ons indienen. Aanvragen per email worden niet in behandeling genomen.

Dit verzoek stuurt u naar het volgende adres:
HVO Projectgroep
Van Teylingenlaan 3
1701 AA Heerhugowaard

In uw verzoek moet het volgende worden aangeven:


Als wij uw brief ontvangen krijgt u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 weken bericht van ons.