Projecten gesteund in 2016


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 23 november 2016


Stichting Hensbroek Kindervakanties

Het doel van Stichting Hensbroek Kindervakanties, is het organiseren van zoveel mogelijk onvergetelijke vakanties voor kinderen die in een situatie verkeren waarin zij niet met hun ouders of verzorger op vakantie kunnen.


Stichting Dare2Care

Het doel van Stichting Dare2Care is om de pasgeboren, zieke en hulpbehoevende kinderen die geboren zijn in het FMCU Nigeria, een betere kans op overleven te bieden. Om dat doel te bereiken willen wij zoveel mogelijk nieuwe en gebruikte medische apparatuur, goederen, instrumenten, uitrusting en transportmiddelen ten behoeve van het FMCU in Nigeria, inzamelen. Daarnaast geeft de stichting voorlichting aan donoren over de moeilijke ervaringen die moeders en hun kinderen tegenkomen in het FMCU, Nigeria en hoe we kunnen helpen de kindersterfte tegen te gaan. Voor meer informatie zie: www.stichtingdare2care.nl


Stichting Walanta

De stichting heeft tot doelstelling het ondersteunen van duurzame ontwikkelingsprojecten in Mali. Dat willen ze bereiken door het opzetten van centra voor beroepsopleidingen. Zie www.walanta.nl


Stichting Kinderhulp Burkina Faso

De Stichting 'Kinderhulp Burkina Faso' beperkte zich tot voor kort tot kleinschalige projecten in het dorpje Namsiqui, waar het hulp op maat biedt. Dit houdt in dat het initiatief van het Dorpscomité uit het dorpje zelf komt en dat dit Dorpscomité de lokale bevolking nauw betrekt bij de uitvoering. Door deze aanpak kan er in korte tijd veel bereikt worden. Bij alle projecten speelt voorlichting over gebruik, onderhoud en goede hygiëne een grote rol. Alléén op deze manier kan een project ook op langere termijn succesvol blijven. www.kinderhulpbf.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 21 september 2016


Stichting Bokemei

Stichting Bokemei helpt vanaf 2002 (wees)kinderen in sloppenwijken en boerendorpen rond Accra in Ghana om naar school te gaan. De Ghanese naam 'Bo Ke Mei' betekent ‘Jij en Ik’ en staat voor samenwerking. Initiatiefnemer en voorzitter Abbey is Ghanees en woont al 33 jaar in Nederland. Hij weet wat armoede is en wil iets terugdoen voor zijn land. Samen met een trouwe groep gemotiveerde mensen. De donatie is voor het afbouwen van een schooldak. Zie de site www.bokemei.nl


Stichting EducAIDed

Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging dat concrete projecten, transparantie en intensieve samenwerking met partnerorganisaties ter plaatse leiden tot resultaat. In Nederland werken vrijwilligers die middels acties fondsen werven en voorlichting geven op scholen. De projecten in het buitenland worden uitgevoerd door lokale partners. Op dit moment is onze partner Fofcod in Zuid-Soedan leerkrachten aan het trainen om een kwaliteitsslag te maken voor zeer veel kinderen. Ondertussen zijn wij in Nederland alweer aan de slag om fondsen te werven voor het volgende project: Bouw van een school in Adipala. Onze gift is voor een toiletblok. Voor meer info zie: www.educaided.org


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 20 juli 2016


Stichting Nepalese kinderen in nood

Stichting Nepalese Kinderen in Nood verleent kleinschalige en directe hulp aan gebieden in en aan de bevolking van Nepal die de meeste ondersteuning nodig hebben. We hebben € 1.000,- gedoneerd voor de opbouw van het dorp Fulkhara. De site is www.facebook.com/nepal.hulp.1


Stichting Force

FORCE streeft er naar het groeiend aantal blinden en slechtziende kinderen en volwassenen in de ontwikkelingslanden te voorzien van (school)boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste vorm. Dan kunnen ook zij lezen, leren en in hun levensonderhoud voorzien. HVO heeft € 500,- gedoneerd voor onderwijs aan gehandicapte kinderen in Kenia. De site is www.f-force.nl


Stichting hulp aan Nubra

De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van de werken van dokter Rigzin Tundu en de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien om medische hulp te kunnen bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh in India. Wij steunen de stichting met € 500,-. Hun site is www.nubra.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 25 mei 2016


Sjaki-Tari- Us

Sjaki-Tari-Us heeft als doel om kennis en ervaring te delen met leerkrachten en ouders over het begeleiden en opvoeden van kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke beperking op Bali. De donatie is voor de bouw van twee klaslokalen. Voor meer informatie zie www.sjakitarius.nl


Reach Another foundation

Reach Another is een non-profit organisatie, werkzaam in Ethiopië. Zij streeft naar een verbeterde gezondheidszorg op het gebied van hydrocephalus en autisme. Dit doen wij met de inzet van vrijwilligers en experts vanuit Nederland en de Verenigde Staten. We schenken € 500,- voor de bouw van een school voor kinderen met autisme. Zie de site www.reachanother.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 23 maart 2016


HHCCA

De Stichting zet zich in voor o.a. een betere toekomst voor arme Congolese moeders, straatkinderen en weeskinderen. De donatie is voor de bouw van waterputten. Voor meer informatie zie www.hhcca.nl


Stichting Nepal

Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren. De donatie naar gaat naar een dovenschool die op instorten staat. Zie de site www.stichtingnepal.nl


Stichting blijvende hulp voor Roemenië

Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud van het revalidatiecentrum en het inzamelen van kleding en ziekenhuisbenodigdheden. De HVO heeft hiervoor € 1.250 gedoneerd. Hun site is www.blijvendehulpvoorroemenie.nl


Projecten en stichtingen die de HVO steunt vastgesteld in de Algemene Vergadering van 20 januari 2016


Stichting Bali Bundar

De Stichting biedt hulp aan arme Balinese kinderen en wil dat hun situatie in Nederland bekendheid krijgt. De donatie, € 500,- is bedoeld voor de bouw van stenen huisjes voor de doelgroep. Voor meer informatie zie www.balibundar.org


Stichting Rhiza

Hun visie is dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit vormt samen met discriminatie een groot onrecht. We doen dit door projecten aan te pakken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en beroepsgerichte trainingen voor jongeren, alsmede het verstrekken van microkredieten voor beginnende ondernemers. We schenken € 1.250 voor de bouw van toiletten in een kleuterschool in Zuid-Afrika. Zie de site www.rhiza.nl


Stichting blijvende hulp voor Roemenië

Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud van en aan het revalidatiecentrum en het inzamelen van kleding en ziekenhuisbenodigdheden. De HVO heeft € 1.000 gedoneerd. Hun site is www.blijvendehulpvoorroemenie.nl