Projecten gesteund in 2020


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 15 januari 2020


spottanzanialogo

Spot Tanzania

SPOT Tanzania en Chamavita werken nu al ruim 30 jaar aan de ontwikkeling van nieuwe waterprojecten. Hiermee hebben wij meer dan 80.000 Tanzanianen aangesloten op schoon drinkwater. Zodra een project is opgeleverd, ondersteunen wij de inwoners om ook te gaan betalen voor dit schone drinkwater. HVO steunt voor een drinkwatervoorziening in Kwetete met € 500,-. De site is www.spottanzania.nl


Stichting Rhiza

stichtingrhizalogo

Rhiza is Grieks voor wortel. De reden dat we voor deze naam hebben gekozen is tweevoudig. Ten eerste is ons hoofddoel armoedebestrijding. We willen de wortels van de samenleving, namelijk kinderen, jeugd en jongeren ontwikkelen, omdat zij de gemeenschap kunnen versterken. Daarnaast willen we de problematiek bij de wortels aanpakken. Dit doen we door zelfredzaamheid in te bedden in al onze projecten. Zo bieden we ontwikkeling op een duurzame manier. HVO steunt de opzet van een kleinschalige boerderij met € 500,- .


Eijkelkamp Foundation

eijkelkampfoundationlogo

Ter ere van het 100-jarig bestaan van Royal Eijkelkamp in 2011 is Stichting De Eijkelkamp Foundation opgericht. Meer dan 100 jaar aan verworven kennis over bodem, water en ondernemerschap vloeit via de stichting terug in de maatschappij. Bij Royal Eijkelkamp staat het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten centraal. Met de oprichting van Stichting de Eijkelkamp Foundation trekken we deze lijn door, zodat wij op een langdurige en structurele manier een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. HVO steunt een drinkwatervoorziening in Benin met € 500,-. Zie www.eijkelkampfoundation.com


Stichting Kinderhulp Burkina Faso

stichtingkinderhulpburkinafaso

De Stichting 'Kinderhulp Burkina Faso' beperkte zich tot voor kort tot kleinschalige projecten in het dorpje Namsiqui, waar het hulp op maat biedt. Dit houdt in dat het initiatief van het Dorpscomité uit het dorpje zelf komt en dat dit Dorpscomité de lokale bevolking nauw betrekt bij de uitvoering. Door deze aanpak kan er in korte tijd veel bereikt worden. Bij alle projecten speelt voorlichting over gebruik, onderhoud en goede hygiëne een grote rol. Alléén op deze manier kan een project ook op langere termijn succesvol blijven. HVO steunt voor de aanleg van een waterpomp met € 500,-. Zie www.kinderhulpbf.nl
Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 11 maart 2020

Foundation Mental Health Care

Foundation Mental Health Care

Zij ondersteunen het Tanka Tanka Psychiatric Hospital. Dat is een gesloten inrichting voor 80 á 100 personen. Het geld wordt besteed aan plaatsen van een sanitair blok. Wordt door de HVO gesteund met € 1.000,-. Zie voor meer info de site: www.supporttankatanka.com
Stichting Sumbing Bibir

Stichting Sumbing Bibir

De stichting zorgt dat kinderen met schisis in Indonesië geopereerd worden als hun ouders dat niet kunnen betalen. Na de operatie laat ze de kinderen naar school gaan. Daarnaast draagt de stichting Sumbing Bibir hun kennis over aan plaatselijke specialisten en voert onderzoek uit. Zie www.sumbingbibir.nl . HVO steunt met € 500,-.


Stichting Pamoja Kenia

Stichting Pamoja Kenia

Samen’, dat betekent pamoja in het Swahili, de taal die ze in Kenia spreken. En ‘samen’ is hoe wij met onze stichting willen werken. We geloven er sterk in dat iedere ontwikkeling in samenwerking met de lokale bevolking tot stand moet komen. Samenwerking leidt tot duurzame oplossingen die worden gedragen door de mensen voor wie we de oplossing realiseren. Het is onze missie om in Kenia in samenwerking met de lokale bevolking projecten te beginnen, te begeleiden en uit te voeren. Hierbij richten we ons vooral op waterprojecten en sanitaire projecten die tegelijk werkgelegenheid voor de lokale bevolking scheppen. GEEN WATER GEEN LEVEN! De donatie is € 500,-. Zie https://www.pamoja-kenya.com. www.pamoja-kenya.com.