Projecten gesteund in 2021


Projecten vastgesteld in de Algemene Vergadering in 2021


Stichting Straatkinderen Medellìn

Stichting Straatkinderen Medellìn

Stichting Straatkinderen Medellìn organiseert sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor de straatkinderen van Medellìn, Colombia. Deze kinderen zijn achtergesteld door armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, seksuele intimidatie of verslaving. Deelname aan de activiteiten bevordert hun sociale integratie en verbreedt hun toekomstperspectief. De HVO sponsort voor € 500,-


Stichting Vrienden Holten Bedanda (de gevulde waterkruik)

De Gevulde Waterkruik is het grote project van de Stichting Vrienden Holten Bedanda: SVHB. Een Calabash Cisterne van 5000 l. kost € 240, 00 all in. De Stichting betaalt €160,- per watertank aan De Gevulde Waterkruik. De tankeigenaar in Guyinea-Bissau betaalt € 80, 00. In veel Afrikaanse landen is de all in kostprijs ongeveer € 250, -. Congo is een uitzondering, de kostprijs in dit land is ongeveer € 400, -. HVO steunt met € 500,-. Zie de site www.degevuldewaterkruik.nl.


Stichting Vrienden Holten Bedanda de gevulde waterkruik